czwartek, 4 marca 2010

Szkolenie Test-Driven Development

Szkolenie ze Zwinnego Rozwijania Oprogramowania zostało dobrze przyjęte przez uczestników. Dało nam to dużo radości, satysfakcji, jak również motywacji do tego, aby kontynuować dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Tym razem chcemy przekazać wiedzę, która wydaje się nam, zespołowi Pragmatists, bardzo cenna. Test-Driven Development, czyli sposób programowania, w którym zaczynamy od wyrażenia w kodzie naszych intencji, wywiera ogromny pozytywny wpływ na naszą pracę. Bezpieczniejsze, pewniejsze kodowanie. Rzadsze korzystanie z debuggera. Mniej defektów. Lepszy design. Czytelniejszy kod. Krótko mówiąc - zupełnie inaczej niż kiedyś i bardzo przyjemnie.

Zatem zapraszamy na szkolenie, gdzie podzielimy się naszym doświadczeniem ze stosowania TDD w prawdziwych, komercyjnych projektach. Adresowane jest do programistów i architektów (wymagana znajomość Javy). Możecie liczyć na solidną porcję wiedzy, ale przede wszystkim mnóstwo ćwiczeń, warsztatów, oglądania i pisania kodu. Czas trwania to 3 dni, od 19 do 21 kwietnia 2010. Więcej szczegółów zamieścimy już wkrótce.

Szkolenie poprowadzi wraz ze mną Michał Margiel, pasjonat Javy, współorganizator Javarsovii, codziennie test-drive'ujący mnóstwo dobrego kodu.

Poniżej treści, które zamierzamy poruszyć, a większość z nich także przećwiczyć praktycznie podczas warsztatów.

Wprowadzenie do TDD

 • czym jest TDD (cykl Red-Green-Refactor, porównanie do test-last)
 • korzyści ze stosowania TDD
 • TDD a projektowanie (design)
 • TDD a BDD (Behaviour-Driven Design)
 • rodzaje i poziomy testów: jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne itp.

Mechanika TDD

 • wprowadzenie do JUnit
 • nazewnictwo testów
 • wsparcie przez IDE (integracja z JUnit, automatyczne refaktoryzacje, skróty klawiaturowe)
 • dyscyplina i rytm
 • mocki (Mock Objects)
  • tworzenie ręczne
  • frameworki (szczególny nacisk na Mockito)
  • inne rodzaje zaślepek (Test Doubles)

Projektowanie obiektowe

 • projektowanie pod kątem testów (Testability)
 • zasady wspierające dobry design (SOLID principles, Inversion of Control/Dependency Injection, powiązania, spójność)

Pokonywanie przeszkód

 • tworzenie test-driven warstwy dostępu do danych
 • tworzenie test-driven interfejsu użytkownika (GUI)

Praca z odziedziczonym kodem (Legacy Code)

 • jak pracować bezpiecznie (testy charakteryzacyjne, zmienne ułatwiające śledzenie)
 • techniki rozcinania zależności (dependency breaking)
 • identyfikacja punktów newralgicznych

Gdzie iść dalej

 • utrzymywanie testów
 • różne podejścia (BDD, ATDD, podejście klasyczne, podejście mockowe)
 • programowanie w parach
 • pokrycie kodu testami (code coverage)
 • wprowadzanie TDD w zespole

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz